Recente blogs


8

jul 2016

Eigenrisicodragen voor de WGA

Deze dagen stuurt het UWV brieven uit aan eigenrisicodragers voor de WGA. Er komt een uitbreiding aan met WGA-Flex. Werknemers in de WGA-Flex zijn werknemers met een tijdelijk contract, die ziek uit dienst zijn gegaan en ziek gebleven zijn.
U hebt twee keuzes:

  1. Eigenrisicodrager blijven voor het UWV. U krijgt dan het WGA-flex risico erbij en moet een nieuwe garantieverklaring overleggen aan het UWV.
  2. Terugkeren naar het UWV. Dat kan door niet te reageren of door het aanvragen van de beëindiging middels een UWV formulier. 
Uw keuze wordt bepaald door:

  • de grootte van uw bedrijf
  • de instroom uit het verleden
  • de premies van de verzekeraars
  • de premies van het UWV
  • de wens om zelf regie te voeren over het proces

De gegevens van uw bedrijf hebben wij in de meeste gevallen al binnen door de Whk-brief van november 2015. De premies van de verzekeraars (incl. WGA Flex) komen nu druppelsgewijs binnen.
De premies van het UWV verwachten wij per 1 september a.s.

Wij zijn begonnen met het benaderen van grote bedrijven (met een loonsom vanaf € 1.500.000,00) en werken zo door naar de bedrijven met een lagere loonsom. U gaat dus zeker iets van ons horen!

Wilt u nu al inzicht krijgen in de werking van de nieuwe WGA en Ziektewet? Klik dan hier voor onze infographic.

Lees meer

8

jul 2016

Nieuwe pensioenwetgeving

Er is een nieuwe wet aangenomen door de Eerste Kamer met betrekking tot pensioen. Het gaat nu eens niet om een versobering van het pensioen, maar om een verbetering, zoals uit de naam van deze wet valt op te maken “Wet verbeterde premieregeling”. Werknemers met een premieovereenkomst of een kapitaalovereenkomst krijgen de keuze of ze vanaf pensioendatum een vaste of een variabele pensioenuitkering willen ontvangen. Bij een variabele uitkering staat de hoogte niet vast, maar is deze afhankelijk van het beleggingsresultaat.

De pensioenuitvoerders zijn druk bezig met de implementatie van deze wetgeving. De verwachting is dat vanaf 1 januari 2018 de werknemers de mogelijkheid krijgen om voor een variabele pensioenuitkering te kiezen. Omdat de details van de nieuwe wet nog niet helemaal zijn uitgewerkt, is het nog even de vraag of de datum van 1 januari 2018 gehaald zal worden.

Wij zullen voor u de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend in de gaten houden en u informeren over de gevolgen van deze wet op uw pensioencontract en de pensioencommunicatie naar uw werknemers toe.

Heeft u ook al gehoord van het Algemeen Pensioenfonds (APF)? Dit is een nieuwe pensioenuitvoerder naast de pensioenverzekeraars, bedrijfstakpensioenfondsen en PPI’s. Op dit moment is het nog niet duidelijk wat de APF’s precies zullen gaan aanbieden en aan wie zij dit zullen gaan aanbieden. Wij zullen voor u de nieuwsberichten van de APF’s in de gaten houden om te beoordelen of het APF ook voor u interessant kan zijn.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht of wilt u in gesprek over deze onderwerpen met één van onze pensioenadviseurs, dan kunt u een bericht sturen naar pensioenteam@lukassenboer.nl

Lees meer