Downloads


Onderstaand treft u een aantal belangrijke documenten en formulieren  die voor u van belang kunnen zijn.

Dienstenwijzer, Dienstverleningsdocument en Algemene voorwaarden

Onderstaande documenten geven u een duidelijk inzicht op welke wijze wij werken, hoe het toezicht is geregeld, op welke wijze wij worden beloond en welke prijs u betaalt voor bepaalde diensten en producten. We sturen u deze informatie altijd vooraf toe, dan kunt u weloverwogen een beslissing nemen of onze dienstverlening aansluit bij uw wensen.

Polisvoorwaarden:

Productwijzers inkomen:

Productwijzers levensverzekeringen:

Productwijzers schadeverzekeringen:

Formulieren