MVO


Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) heeft een aantal jaren terug in Nederland een vlucht genomen. Hoewel het tot 2010 een modeverschijnsel leek, zijn we in Nederland die fase inmiddels ontgroeid. MVO is volwassen geworden en kan bijdragen aan een duurzaam winstgevende organisatie.

Lukassen & Boer en MVO
We hebben in de afgelopen jaren als directie meerdere malen met elkaar gesproken over het incorporeren van MVO binnen Lukassen & Boer. Niet vanwege het meedoen met de mode, maar vanuit de wens om bewust de juiste sporen achter te laten in onze omgeving en de samenleving.
In 2013 hebben we besloten minder ad hoc te werk te gaan en MVO actief te gaan invullen op de onderwerpen waar wij daarvoor de kans zien. Let wel, MVO gaat in stapjes.

Wat is MVO in de ogen van Lukassen & Boer?
We onderscheiden bij Lukassen & Boer 3 dimensies van MVO;

1. Compliance

Dit is voor ons de meest bekende dimensie. Het gaat hier over de mate waarin wij onze bedrijfsvoering en ons gedrag conformeren aan wet- en regelgeving. Integriteit en het belang van de klant zijn voor ons bedrijf belangrijke normen en waarden.

2. Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Dit is de manier waarop Lukassen & Boer zijn kernactiviteiten uitvoert en verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van het milieu en de sociale context. Voor Lukassen & Boer volgen we hierbij de zogenaamde 3p’s: People, Planet, Profit.

Als deze 3 niet harmonieus samenwerken dan zal de één onder de ander lijden.


3. Maatschappelijke betrokkenheid

Al jaren heeft Lukassen & Boer in zijn missie opgenomen dat het belangrijk is dat onze omgeving zich op een positieve manier bewust wordt van onze aanwezigheid.

Lukassen & Boer kiest ervoor om jaarlijks een budget vrij te maken waarmee we projecten of verenigingen ondersteunen op het vlak van:

 • Sport en gezondheid;
 • Jeugdwerk;
 • Culturele ontwikkeling;
 • Armoedebestrijding;
 • Bestrijding van ziekten;
 • Zorg voor de derdewereldlanden.

People 

Lukassen & Boer heeft oog voor de duurzame inzetbaarheid van onze mensen, maar ook van de mensen met wie we samenwerken. We motiveren de persoonlijke ontwikkeling, omdat blijven leren en ontwikkelen nodig is om in onze branche niet op een zijspoor te komen. De eigen verantwoordelijkheid van werknemers groeit hierbij sterk t.o.v. vanzelfsprekendheden uit het verleden.

Naast bovenstaande vinden we vitaliteit erg belangrijk. We ondersteunen onze mensen met programma’s waarbij ze gecoacht worden om hun vitaliteit te verbeteren. Ook hier hebben medewerkers een stevige eigen verantwoordelijkheid.


Planet 

Duurzaam ondernemen is ontstaan uit de zorg voor onze planeet. Wat laten we achter voor de volgende generatie? Zijn grond- en hulpstoffen nog wel in voldoende mate voorhanden in de toekomst? We willen verspilling voorkomen en het gebruik van schadelijke stoffen terugdringen.

Lukassen & Boer geeft hieraan invulling door:

 • Onze volledige buitendienst rijdt hybride of op stroom;
 • Alle zeep, toiletpapier, schoonmaakmiddelen en luchtverfrissers bestaan uit biologisch afbreekbare producten;
 • Bij ons drinkt u biologische koffie of thee met biologische melk en suiker. 
 • Binnen het bedrijf wordt er bewust omgegaan met het printen van documenten. Mocht er geprint worden, dan gebeurt dit op biologisch verantwoord papier;
 • Verder denken we voortdurend na op welke punten we onszelf hierin kunnen verbeteren (bijvoorbeeld: energiebesparing en waterverbruik).


Profit 

We denken niet alleen na over wat we achterlaten ten aanzien van onze planeet, maar ook op economisch vlak willen we een duurzame onderneming achterlaten. Lukassen & Boer wil graag langdurig een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid binnen de Drechtsteden en aan onze branche in het bijzonder.

Winstgevendheid is een absolute vereiste om dit te kunnen doen. In onze beleidsbeslissingen kiezen we voor de lange termijn winst en niet voor korte termijn gewin. We laten ons niet leiden door het snel willen scoren, want daarmee kan de harmonie tussen People-Planet-Profit onder druk komen te staan.

We zoeken ook naar harmonie tussen winstgevendheid, beloning en behoud van werkgelegenheid. We hebben de laatste jaren gemerkt dat in een economisch zware tijd van iedereen gevraagd kan worden hiervoor oog te hebben. Medewerkers die dit kunnen, voelen zich bij Lukassen & Boer vaak goed op hun plek.