Recente blogs


25

sep 2017

Magazine cyber- en datarisico’s van Lukassen & Boer

In verzekeringsland hebben we tegenwoordig niet alleen meer te maken met de traditionele risico’s, maar ook met cyber- en datarisico’s. Voor velen een relatief nieuw onderwerp, maar gelet op de mogelijke impact van incidenten verdient het de volle aandacht. Daarom geeft Lukassen & Boer samen met Activeview en Hoek en Blok een magazine uit met als doel de bewustwording van cyber- en datarisico’s binnen organisaties te vergroten.

Inhoud van het magazine

Naast de inhoudelijke artikelen van onszelf en onze partners vindt u in het magazine ook feiten & cijfers, een interview met Aleid Wolfson (voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens) en twee concrete cases van verzekeraars AIG en Chubb. De cases beschrijven recent voorgevallen schade door ransomeware en datalekken. 

Cybermagazine online lezen

U kunt het cybermagazine online lezen via deze link. Voor vragen over cybercrime en datalekken kunt u natuurlijk contact opnemen met uw contactpersonen bij Lukassen & Boer of mailen naar info@lukassenboer.nl.
Lees meer

15

sep 2016

Individualisering en afschaffen verplichtstelling

Het Nederlandse pensioensysteem hoort al jaren bij de beste van de wereld. Iedereen tevreden, mooi voor deelnemers, werkgevers en de overheid. Het succes is gebaseerd op de wettelijke verplichte deelname, belastingaftrek van de premie en collectief beleggen. Maar de lage rente zorgt toch voor onrust en nu willen we af van de verplichting.

Lees meer

31

aug 2016

Publicatie De Waarde van Advies

De Waarde van Advies is een initiatief van Avéro Achmea. Op deze site delen adviseurs, klanten en belangenbehartigers hun nieuws en visies met elkaar. Met als uitgangspunt een dialoog aan te gaan om zo samen de klant verder te helpen.

'Doorpakken op momenten van de Waarheid'.
In interviewreeks van 'De Waarde van Advies' vertelt Kees Boer over leiderschap bij Lukassen & Boer.

Lees het interview hier

Lees meer

8

jul 2016

Eigenrisicodragen voor de WGA

Deze dagen stuurt het UWV brieven uit aan eigenrisicodragers voor de WGA. Er komt een uitbreiding aan met WGA-Flex. Werknemers in de WGA-Flex zijn werknemers met een tijdelijk contract, die ziek uit dienst zijn gegaan en ziek gebleven zijn.
U hebt twee keuzes:

  1. Eigenrisicodrager blijven voor het UWV. U krijgt dan het WGA-flex risico erbij en moet een nieuwe garantieverklaring overleggen aan het UWV.
  2. Terugkeren naar het UWV. Dat kan door niet te reageren of door het aanvragen van de beëindiging middels een UWV formulier. 
Uw keuze wordt bepaald door:

  • de grootte van uw bedrijf
  • de instroom uit het verleden
  • de premies van de verzekeraars
  • de premies van het UWV
  • de wens om zelf regie te voeren over het proces

De gegevens van uw bedrijf hebben wij in de meeste gevallen al binnen door de Whk-brief van november 2015. De premies van de verzekeraars (incl. WGA Flex) komen nu druppelsgewijs binnen.
De premies van het UWV verwachten wij per 1 september a.s.

Wij zijn begonnen met het benaderen van grote bedrijven (met een loonsom vanaf € 1.500.000,00) en werken zo door naar de bedrijven met een lagere loonsom. U gaat dus zeker iets van ons horen!

Wilt u nu al inzicht krijgen in de werking van de nieuwe WGA en Ziektewet? Klik dan hier voor onze infographic.

Lees meer

8

jul 2016

Nieuwe pensioenwetgeving

Er is een nieuwe wet aangenomen door de Eerste Kamer met betrekking tot pensioen. Het gaat nu eens niet om een versobering van het pensioen, maar om een verbetering, zoals uit de naam van deze wet valt op te maken “Wet verbeterde premieregeling”. Werknemers met een premieovereenkomst of een kapitaalovereenkomst krijgen de keuze of ze vanaf pensioendatum een vaste of een variabele pensioenuitkering willen ontvangen. Bij een variabele uitkering staat de hoogte niet vast, maar is deze afhankelijk van het beleggingsresultaat.

De pensioenuitvoerders zijn druk bezig met de implementatie van deze wetgeving. De verwachting is dat vanaf 1 januari 2018 de werknemers de mogelijkheid krijgen om voor een variabele pensioenuitkering te kiezen. Omdat de details van de nieuwe wet nog niet helemaal zijn uitgewerkt, is het nog even de vraag of de datum van 1 januari 2018 gehaald zal worden.

Wij zullen voor u de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend in de gaten houden en u informeren over de gevolgen van deze wet op uw pensioencontract en de pensioencommunicatie naar uw werknemers toe.

Heeft u ook al gehoord van het Algemeen Pensioenfonds (APF)? Dit is een nieuwe pensioenuitvoerder naast de pensioenverzekeraars, bedrijfstakpensioenfondsen en PPI’s. Op dit moment is het nog niet duidelijk wat de APF’s precies zullen gaan aanbieden en aan wie zij dit zullen gaan aanbieden. Wij zullen voor u de nieuwsberichten van de APF’s in de gaten houden om te beoordelen of het APF ook voor u interessant kan zijn.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht of wilt u in gesprek over deze onderwerpen met één van onze pensioenadviseurs, dan kunt u een bericht sturen naar pensioenteam@lukassenboer.nl

Lees meer

21

apr 2016

Hebben we nu en in de toekomst een solidair pensioenstelsel?

Er wordt momenteel veel geklaagd over het pensioen. In het nieuws wordt er zelfs gesproken over het afstempelen (korten) van het pensioen. Bovendien denkt zeventig procent van de jongeren dat de pensioenpot leeg is op het moment dat zij met pensioen gaan. De pensioenen zullen volgens hen gekort worden of zelfs niet meer worden geïndexeerd. Toch blijkt uit verschillende onderzoeken dat Nederland het op één na beste pensioenstelsel ter wereld heeft.   

Al wordt er een rendement van 6% gemaakt, ook dan mogen de pensioenfondsen van De Nederlandse Bank er niet mee rekenen.

De pensioenpotten van pensioenfondsen zitten, in tegenstelling tot wat het merendeel van de jongeren denkt, wél vol en zullen niet leeg raken.
Maar misschien is een pensioenfonds wel niet meer van deze tijd? Samen sparen in een collectief en solidair stelsel? Indien jongeren en ouderen in hetzelfde stelsel blijven, is het wel solidair als jongeren en ouderen dezelfde premie betalen, maar de vraag blijft daarbij wel: is een pensioenfonds wel van deze tijd?

Is een pensioenfonds wel van deze tijd?
Je zou over kunnen gaan naar een Nationaal Pensioenfonds, waarin iedere werkende wordt opgenomen ongeacht het soort contract. Misschien wel de beste oplossing, maar waarschijnlijk kansloos.
Werknemers willen juist niet solidair zijn en willen eigen keuzes maken. Kijk naar de ontwikkeling van de beschikbare premieregeling. Je mag zelf een keuze maken waar je je pensioen in gaat beleggen en binnenkort mag je op de pensioendatum zelfs gaan kiezen om je geld uit de pensioenpot te beleggen. Kijk naar het succes van PPI's en nu de ontwikkeling van de APF's, waar gekozen mag worden in welke "beleggingskring" je gaat deelnemen. Hier is dus ook nog sprake van solidariteit met andere werkgevers en werknemers, maar er zijn wel keuzemogelijkheden, die pensioenfondsen niet bieden.

Er gaat de komende tien jaar dus nog heel veel gebeuren op het gebied van pensioenen. Hierbij zal de solidariteit in opbouw van pensioen steeds minder worden. De verplichtstelling die gelden bij veel pensioenfondsen zal een groot discussiepunt worden.

Lees meer

11

feb 2016

Publicatie VVP

VVP is het vakblad voor financieel adviseurs. In dit blad wordt er aandacht besteed aan het laatste nieuws, de ontwikkelingen in de markt en praktische ondersteuning voor het assurantie-intermediair.

'Villa Werkvermogen met huisnummer 9+'.
In de rubriek 'Kantoorvisie' legt Bertjan Scheepbouwer de visie van het Lukassen & Boer uit.

Lees het artikel hier Lees meer

14

jan 2016

Hoe ziet de toekomst van het pensioen eruit?

De pensioenmarkt zal ook dit nieuwe jaar volop in beweging blijven. De vergrijzing, de aanhoudende lage rente, het doorbeleggen na pensioendatum, het algemeen pensioenfonds (APF) en de communicatie naar de werknemers zullen wederom invloed hebben op de pensioenregelingen. Het is dan ook van belang dat werkgevers en werknemers flexibel zijn. 

Zal de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds worden aangepast?
De verplichte bedrijfspensioenfondsen passen steeds minder binnen dit beeld. Werkgevers willen meer keuzevrijheid in hun pensioenregelingen, maar dit is alleen niet mogelijk bij een verplicht bedrijfstakpensioenfonds. 

Het APF kan een oplossing betekenen voor pensioenfondsen die hun krachten willen bundelen. Daarom zijn verschillende verzekeraars en PPI's benieuwd naar wat het APF doet. Als de verplichtstelling zou vervallen, zal het APF door veel uitvoerders worden omarmd.
Bij pensioenregelingen is er vanuit de werkgever vraag naar flexibiliteit, maar voordat er iets veranderd gaat worden, wil minister Dijsselbloem eerst dat de toezichthouder op de financiële markten - de AFM - onderzoekt in hoeverre de consumenten gebaat zijn bij het standaardiseren van verzekeringsproducten. Het gaat tenslotte om producten voor de consument en bij pensioenregelingen zijn de werkgevers slechts de opdrachtgevers. 

Als je alleen al kijkt naar waar we in 2016 mee te maken gaan krijgen, dan kan ik de vraag “Hoe ziet de toekomst van het pensioen eruit?” niet beantwoorden. Wel zal pensioenadvies in de toekomst belangrijk blijven om de werkgevers en werknemers te ondersteunen bij alle veranderingen.

Lees meer